HB Cleaning

Denis Musitz

Konateľ HB Cleaning SK s.r.o.

“S Peťom spolupracujem už niekoľko rokov. Za ten čas sme si vybudovali kamarátsky vzťah a riešili viacero činností. Pomáha nám s grafickými návrhmi, webovou stránkou, ale tiež drobnými úpravami, ktoré sa týkajú jeho zamerania. Pracoval na našich vizitkách, katalógoch aj rôznych reklamných plagátoch. Tvoril pre nás tiež celý web na mieru vrátane SEO, ktorý aj celoročne spravuje a je nápomocný pri spúšťaní digitálnych reklám. Okrem spomenutého pre nás vykonáva poradenstvo a množstvo rôznych drobností na pravidelnej báze. Oceňujem jeho neustále vzdelávanie, rýchlu odozvu na naše požiadavky a čas, ktorý si na nás vie vždy nájsť.”