DHZ Bohunice

Andrej Pastorek

Veliteľ DHZ Bohunice

“Moderný Dobrovoľný hasičský zbor potrebuje aj modernú reklamu a prezentáciu. S touto požiadavkou sa už takmer od strednej školy obraciam na pána Veselého a už ôsmym rokom tak pre náš zbor vytvára a dizajnuje plagáty na kultúrne podujatia, kampane a zbierky, ale i grafiku pre reklamné predmety, bannery, tričká, nášivky a informačné stojany. Samozrejmosťou je vypracovanie v požadovanom formáte alebo veľkosti, skvelým bonusom sú formáty pripravené pre zverejnenie na sociálnych sieťach. V tejto spolupráci oceňujem najmä pochopenie požiadaviek, ústretovosť pri zmenách, rýchle spracovanie a zaujímavé nápady/vylepšenia zo strany p. Veselého.”